Priešgaisrinių sistemų priežiūra

Atliekame šių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų būklės patikrinimus, techninius aptarnavimus bei remontą:

  • Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos
  • Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos
  • Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos
  • Lauko gaisrinio vandentiekio sistemos
  • Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus.