0 Items

Priešgaisrinių sistemų priežiūra

Atliekame šių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų būklės patikrinimus, techninius aptarnavimus bei remontą:

 

  • Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos

  • Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

  • Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos

  • Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos

  • Lauko gaisrinio vandentiekio sistemos

  • Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos

Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus.